වෙන්න බැරි දෙයක් වෙනකන්..!

වෙන්න බැරි දෙයක් වෙනකන්..!


වහල් හිමියන් කොලෝසියමෙ නාට්‍ය බලනකොට වහල්ලු එරීනාවෙ සටන්කලා...
ඒ වහල් විමුක්තියට නෙවෙයි...!
කොලෝසියමෙ නාට්‍ය බෝරින් උනාම වහල් හිමියන්ට ආතල් දෙන්න...
ඒත් ඒ වහල්ලු සටන් කරන කලාව දැනගෙන හිටියෙ නෑ...
උන් අතට දුන්න අවි අරගෙන ඔහේ, එහෙ මෙහෙ වැනුවා විතරයි...

ඒත් පීඩකයන්ට ඕනවුනේ ඊට වඩා දෙයක්.... 

උන් වහලුන්ට සටන් කරන හැටි කියලා දුන්නා...
තමන් අතට ලැබුන අවියෙන් අනිකට අනින්න...
බෙල්ල කපන්න කියලා දුන්නා. පීඩකයන් වහල් සටන් වලින් නිකුත්වුන උණු ලේ වල සුවද රසකර වින්දා... 
ඒත් එක මොහොතක ඒරීනාවෙ සටන් කල වහලුන්, ඒ අවි තමන්ගෙන් විනෝද වෙන පීඩකයන්ට එරෙහිවත් යොදාගන්න පුලුවන් බව තේරුම් ගත්තා...
එහෙමත් නැත්නම් වහලා කියන කඩතුරාවෙන්, තමන්ව යටකරල හිටපු මනුස්සයව හොයාගත්තා... 
එතන ඉදලා වහල්ලු තමන් එකිනෙකා මරාගත්ත සටන, පීඩකයට එරෙහිව යොදාගත්තා...
තමන්ගෙ මරණයේ පාසල, පීඩකයගෙ මරණයේ පාසල බවට පත්කර ගත්තා... 

තන ඉදලා සියලු පීඩකයන්ගෙ සටන් පාසල බවට එරීනාව පත්වෙනවා... 

ඔව්...! 

පීඩකයන්ට එරෙහිව ධෛර්යයෙන් සටන් කරන්න ඉගෙනගන්න සටන් පාසල එරීනාව වුනා... 


කාලය වෙනස් උනත් එරීනාව අදටත් අදාලයි...
වහල් කැරැල්ලෙන් වහලා නිදහස් උනත් සමහර වහල් බැමි අදටත් අපිව වෙලාගෙන...
මේ එරීනවා අතීත සටන් සගයන්ගෙ සටන් පාසල... 
ඉතින් එන්න වහල් බැමි පුපුරවන්න...!!!

වෙන්න බැරි දෙයක් වෙනකන් සියලු පීඩක පසුගාමීත්වයට එදිරිව සටන් කරන්න...

උගන්නන්න වගේම ඉගෙන ගන්න!!!අපි Youth එරීනාවේ සටන් සගයෝ.
Oldest

2 comments

Click here for comments