නමක් නැති කවියක්!

නමක් නැති කවියක්!


තියාගෙන හිස
නුඹේ උරහිසේ
හිටපු එක දවසක
කිවා මතකයි නුඹ
"මැණිකේ මම පේන්න නොහිටියත්
ඉන්නෙ උඹ ළඟ විතරයි "කියලා
අවුරුදු 10ක් 15ක් විතර ඇති
ඒ කතාවට
යාන්තමට මතක් වුණා මහත්තයො
ඊයෙ ඒ කතාව මට
කොත්තමල්ලි ටික තම්බ ගන්න
මටම යන්න උණාම ලිප මුලට
හීනෙනුත් ගැස්සිල ඇහැරෙනවා
දැනිලා
නුඹ ඔළුව පිරිමදින සුව
එහා පැත්තෙ හිටිය නුඹ
ලොකුම ලොකු පින්තූරෙක
හිනා වෙලා
හරි අපූරුවට
ලෙඩෙත් අමතක වුණා
ඒ හිනාව දැක්කම මට....අල්තීනායි.

Previous
Next Post »