සිහින අමදින තාත්තා.

සිහින අමදින තාත්තා.
ඉරක් හැටියට දිනක් අරගෙන ඔහු බිමට බසිද්දී 

ගැඩවිලෙක් අත වනා උදෑසන සුබ පැතුම් එක් කළා 
ඉරට්ටක් හිනැහිලා හාදු දීගෙන ගියා.

පුත්‍ර නෙතකින් කඳුළු දැක දැක ජීවිතය හොයද්දී 
ගහක් පැන මල් හලා ප්‍රේමයක් දිගු කළා 
එහෙමහරි සෙනෙහසක් ළං කළා.

මනුතාප උරුම හිත ඔසවලා පැත්තකින් තියද්දී 
හිස කසා කුණු මුහුණු පෝළිමට ගල් වුණා 
දින හතම කුණු ගොඩක එල්ලුණා.

හිතේ හැටියට එක් පියෙක් රටක් හැඩි කරද්දී 
' සිහින අමදින තාත්තා ' හැඩි ලොවක් හැඩ කළා 
පොළොවටම ආදරය දිය කළා.

ඉනික්බිති විවිධ ඇස් අඩුපාඩු හොය හොයා ඇදෙද්දී 
පිළිවෙළක් හැදුව අත් අතීතෙන් අතුගෑවුණා 
රොඩු සේම ඈතටම විසිවුණා... කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල.


Previous
Next Post »