ආදරය කියන්නේ කඳුළයි.

ආදරය කියන්නේ කඳුළයි.


අතුරුදහන් කළ පුත්‍රයාගෙන් සියලු අම්මාවරුන් වෙත... 

දාරක පෙම ගලන දහදිය බිංදු දිගේ 
පාරක තොටක මතු වී යන සිහින තිබේ 
මෑතක අඳුරු චිතකය මතකයට එබේ 
ඈතක කඳුළු පපුතුර හිල් කරයි ඉබේ 

වසන්තය වඩින විට කාෂ්ටක අව්ව මැද 
වසන්නට ඉඩක් සොය සොයා සඳ දුවන සඳ 
අසන්නට කටින් කට සනහසේ මියුරු සර 
එන්නටම හිතෙනවා විටින් විට දෙපා ඇද 

රිදෙන තුරු එක දිගට තල් තුරක උස් සුසුම් 
හිටගන්න කොහොමහරි අප්පෙ දැන් පුළුවන්ද 
පිපෙන තුරු කෙදින හෝ නියඟලා රත් කුසුම් 
දරාගෙන ඉන්න එක අම්මෙ දැන් පුරුදුයිද 
ඉදෙන තුරු කඩින් කඩ බතක් උණුවෙන් පිදුම් 
මගේ පංගුව වැසූ බඩගින්න නුදුරුයිද 
මියෙන තුරු නොමියෙමී තවත් කුමටද විඳුම් 
ජීවිතය හමුවීම මේ තරම් නුහුරුයිද ?

උගුල්ලාගත් දෑස තිබ්බාට වඩා දැන් එළියයි 
කඩා බිඳ දැමූ ලොව සිතියමක නැති සිහිනයි 
අම්මාට! අම්මාට! කියද්දී අම්මාපල්ල තරහයි 
අවසාන මොහොතෙදිත් ආදරය කියන්නේ කඳුළයි!කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල.කැමරා කඳුළේ හිමිකම : Roshan Chathuranga
Previous
Next Post »