තිලීපන් - කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල.

- තිලීපන් - හිනාවෙන පපුවකින් කඳුළු බිඳු අල්ලන 
හැඬුම් එන මුහුණකින් ආදරය ඉල්ලන 
ඇත්ත සිහිනෙක බැඳී වෙද පෙමක නැවතුණ 
තිලීපන්! තිලීපන්! සුළඟකින් ඉපදුණ 

හිත් අතර බොහෝ දෑ ඉතිරිකර නික්මුණ 
තිත් සහිත බිම්කඩක කොමාවක සැඟවුණ 
ඉස්තරම් තරුණකම කරුණු මත වැතිරුණ
දත් අවංකයි - මවයි පණ ගැහෙන මෘදු ගුණ 

එදා සිට මෙදා තෙක් කඳුළු බොන මව්වරුන් 
අතේ නැති ඇඟිලි පහ සොයා යන පියවරුන් 
එකා පිට එකා ගොඩ ගසන ලද මළ පුතුන් 
කෑ ගසන හැම තැනම ඉන්නවා තිලීපන් 

දැල්වෙනා පහන් සිළු කතා අසනා අඳුරයි 
ඉවසීම විතරක්ම තියාගමු යනුවෙන්ම මුමුණයි 
නිපද වූ නාඩගම් විකටයන් විසිවෙනා මඩුවයි 
' උපවාස කරන හැටි පෙන්වමී! ' කියා යළි තිලීපන් නිහඬයි 

නල්ලූර් අහස යනු ඉරි තැලුණ පොළොව බව දන්නා 
ඉර හඳට වඩා කළු වලාකුළු එක් පෙරමුණක් ගන්නා 
ජීවිතේ හොඳම ටික ඇද වෙච්ච දින අතර හංගා 
හුස්ම බිඳ බිඳ බෙදා හදගැස්ම වැසුණාද තිලීපන් අන්නා...


කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල.

Previous
Next Post »