- තේ තිත්ත නොවුණාට දුක් කොහෙද පැණිරස -


(මෙවැනි මොහොතක දැනීම, දැවීම හා තැවීම යනු තුනක් නොව, එකකි!)

හොයාගෙන හොයාගෙන එන විටදි පෝළිමට කරදර 
උරාගෙන දරාගෙන සිටීමත් හදවතිනි තනිකර 
කඩාගෙන කඩාගෙන වැටෙනකොට පස් කන්දෙ මහමෙර 
ඉරාගෙන පලාගෙන යටවුණා ජීවිතය එකවර 

හදාගෙන තියාගෙන ලස්සනට බොන විටදි රස කර 
තේ තිත්ත නොවුණාට දුක් කොහෙද පැණිරස
හලාගෙන හලාගෙන දහදියෙන් තෙත් කෙරූ වතුකර 
ලේ සිඳුණු ජාතියක කටු සිරුරු ඇට මිදුළු යට විය

සොරාගෙන සොරාගෙන ගිය විටදි එකම එක වස්තුව 
පොළොව යට දෙව්ලොවක් තියෙනවද උඩ අපායට අමතර 
හඬාගෙන හඬාගෙන එක දිගට කඳුළු බොන කුසකට 
හිනාවෙන වන්දියක් ඇබින්දක් වටින් නැහැ සුමිතුර 

තැලෙද්දී ඉවසමින් හිඳින්නට යකඩ ලෙස ඉපදුණ 
මිනිසුන්ම පමණක්ය සැඟවුණේ කම්බිලිය සමඟම 
සමූහය පිටින් මිහිදන් කෙරූ ඉතිහාසයක් ඇති රටකට 
සොබාදම නුඹ උරණ වූයෙත් හරිත පෙම රැකි පිරිසට 

බලාගෙන බලාගෙන යන විටදි සෝක පණිවිඩ දස අත 
රජයෙ සෝකය මේ තරම් කල් කිමද නොලැබුණෙ නිකමට 
දොස් නඟන්නට නොවෙයි උන්නේ අහස පල්ලා කන්දට 
පස් එවන්නට තවම හේතුව හිතා ගනු බැරි ලන්දට...- කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල - 
Previous
Next Post »