- උගත් පාඩම -


" ඇත්තෙන් ම අපි ජීවන වියදමේ වහල්ලු! " ( කැරොලිනාගේ දිනපොත )

ලකුණු කළ සීමාවෙ හුස්ම රැඳි කකුලකිනි 
සකුණ තැන තැන වැටී සිටි අයුරු දුටු නෙතකි 
අකුණු පුපුරන සෙයකි දෙබෑවන හද ගැබකි 
දකුණ උතුරෙන් උගත් පාඩමක හෙණ හඬකි 

නියම කළ මාවතක ඇවිදින්න අණ දෙන 
දකින දේ ඉතසිතින් පිළිගන්න පවසන 
දිනෙන් දින දුක් පොළිය ඇහිඳින්න පවරන 
උඩු රැවුල්කාරයා හිනාවෙන් ඔරවන 

චැප්ලීන් සහ බීන් ගල් ගැසී එකතැන ය 
වඩිවේලු තම විහිළු හකුළමිනි හඬහඬ ය 
ආකේඩ් බිමට බට තරු වලද නිල් හිල් ය 
සාකේත නුවර වුව දුගියන් ය වැඩි හරිය 

වියපත් ම දෑස් අග මඟ බල බලා සිටියත් 
බියපත් ම බව හැර අන් කිසි තෙතක් නොලදත් 
සියපත් සිඹින ජල බිඳක් සේ පුත් සරා සඳ සඟවන් 
සියවස් ගණන් ගෙවුණත් දෙමළ මව් පපු කුහර ඉවසන්!

මුදාගත්තා කියන කඳුළු කැටි දිග හැරිය 
උදුරගත් නිදහසින් හිනාවෙන්නද බැරි ය 
බදාගත්තා කියා ගැහැනු පොඩි උන් පොදිය 
හදවතට හදවතක් ගෙනත් දෙන්නට හැකිද ?

මිතුරු දෑසින් මිදුණු ලලිත් - කූගන් වෙතට 
වතුර ඉල්ලා දැවුණු කොල්ලෙක්ගෙ පපුවකට 
ඉගෙන ගන්නට හෙටක් පැතූ ඇගෙ යටි බඩට 
පහර පිට පහර දී දිනන්නට පුළුවනිද ?

අවුලන්න නැගෙන ගිනි අමුතුවෙන් සවි මොටද 
ඇවිලෙන්න ගෙඩිපිටින් හේතු ඇත මිහිපිට ම 
නරියන්ට රජ මඟුල් පිළිකන්නෙ හති ඇරිය,
කොවුලෙක්ට පන්න පන්නා ලැබේ ගුටි කෙළිය 

පෑනකට වදනකට මේ තරම් බිය මොකද 
රෑනකට ඉගිලෙන්න ඉඩ අවැසිමය දිනෙක
ස්මරණයන් පවා අස්ථාන වූ බිමක 
ඇරීනාවෙන් නැගෙත් සුවහසක් ගුමු ගුමුව!- කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල -Previous
Next Post »