මගේ සිංහල සුන්දරී.


විසල් ජාතික ගැටලුවක් මැද 
සරල සුන්දර සිනහ මල් පොද 
මගේ රළු වත යටින් හුන් හද 
දකුණෙ සිංහල සුදු සරා සඳ 

ජූලි අහසේ තැනින් තැන ඇත 
ඥාති තරු කැට පොකුරු පණ ඇද 
දූලි අහුරක සැඟව සැතපුණ 
සාර බිම මත ශේෂ ඇසිපිය 

යන්න යමු අපි තුඟු අතීතෙට 
පෙම් හසුන් පත් ගන්න එළියට 
" ආදරේ " ගැන ගීත කුමකට 
වේදනාබර සුසුම් ඇතිකොට 

නළල් අඩසඳ පොට්ටු හිනැහුණ 
පළල් මංගල මතක කොපමණ 
වරල් තිබිලද නෙතින් කිමිදුණ 
තුරුල් බස් මත කඳුළු මෙපමණ 

පොලිෂ් කරගත් ප්‍රේම කැල්මක 
පොලිස් සැර හැර බලන මොහොතක 
මාරාන්තික වෙඩිලි වැදුණද 
රෝමාන්තික ඇඟිලි නොමියෙන 

මෙන්න මෙතැනයි ළය පැළුණු තැන 
මහා හයියෙන් තැල්ල හැඬු තැන 
සුදු කොඩියෙ පරවියා මළ තැන 
නුඹේ 'බඹරා' වැටී සිටි තැන.

ගැඹුරු නින්දක සොඳුර විමසන 
'නඩේසන්' වූ 'මහේන්ද්‍රන්' මම!


( 2009 මැයි 18 මුලතිවු අහස යටදී...)
- කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල -


Previous
Next Post »