මරණය සහ රමණය.. .අසංක ධර්මසිරි විසිනි."ඇඟේ උණුහුම තාම තියෙනව
වැඩි වයසකුත් නෑ වගේ
මෙහෙම බොඩියක් ඇවිත් තියෙනව
අහපු ටික දෙනෙකුටත් කියනව
පෙරේරා මහත්තය
වැඩකරන්නෙ බැංකුවේ
මෙහෙම දේකදි
උඩින්ම ලන්සුවේ

ග්‍රාම සේවක දිසානායක
පන්සලේ ලොකුම දායක
යයි ඕන යායක
ඉහිරෙන නාකි ගායට

බර අදින සේදර
ගෑණු සිරුරට කෑදර
උගෙ යාලු සේකර
දකී මෙතනදි ගෑණු සුරපුර

සිව් දෙනම එන්නා
වැඩිම ලන්සුව පෙන්නා
පෙරේරා තම වාරෙ ගන්නා

ගාන තුන්සීයයි
මට එයින් සීයයි
මෝචරිය මාරයි
පෙරේරට දැන් බොඩිය භාරයි

පෙරේරට පස්සේ
දිසානායක බැස්සේ
සේකරත් මැස්සේ
සේදරට දුනි ඊට පස්සේ

මාසෙකට දින දෙක තුනක්
මෙහෙම එනවා තරුණියක්
උනොත් ඒ වගෙ මරණයක්
මේ අයට හොඳ රමණයක්"-අසංක ධර්මසිරි

Previous
Next Post »