සසර බැදි පෙම...


"ගිනි ගහන අහස යට
ගෙන්දගම් කොළඹ සිට
උඹ ගැනම හිතන විට
සුසුම් රැලි නැගේ මට

බතුයි සම්බෝලෙකුයි
වේලකට මට යසයි
දවසකට වේල කා
නිදාගත්තත් සැපයි
උඹෙ බැනුම් ඉඳ හිටන්
අහන් ඉන්නත් රසයි
පොඩි පුතුගෙ සිනා වැල්
හිතේ දොම්නස් මකයි

කැන්දගෙන එද්දි තිබු උඹෙ රූපෙ වැහැරිලා
බර මදිලු පොඩි පුතා මිඩ් වයිෆ් ඔරවලා
දැන් මොනව කරන්නද හැම දේම සිදුවෙලා
දිවි ඔරුව පදිමු අපි දෙන්නාම එක්වෙලා"


- අසංක ධර්මසිරි.

Previous
Next Post »