හෝ ගානා පොකුණට අබ සරණයි ද?


පසුගිය ද හෝ ගනා පොකුණට විරුද්ධව බොදු බල සේනාව පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරයි.මෙත් සමග කලක් නිහඩව සිටි බොදු බල සේනා සංවිදානය ගැන නැවතත් කතාබහක්ඇති වී ඇත.

සුත්‍ර පිටකයේ දීඝ නිකායේ පළමු සුත්‍රය වූ බ්‍රහ්මජාල සුත්‍රයෙන් උපුටා ගැනීමකි.

මහණෙනි, පිටස්තර අය මට හෝ ධර්මයට හෝ භික්ෂු සංඝයාට හෝ දොස් කියතොත් නුගුණ කතා කරතොත් තොප ඒ ගැන කෝප විය යුතු නැත. අසතුටු නොවිය යුතුය. සිත අමනාප නොකර ගත යුතුය. අනුන් මට හෝ ධර්මයට හෝ සංඝයාට හෝ දොස් කියන විට නුගුණ කතා කරන විට තොප කෝප වෙතොත් අසතුටු වෙතොත් අමනාප වෙතොත් එයින් අනතුරක්, අලාභයක්, හානියක් වන්නේ තොපටමය. එසේ දොස් කියන විට තොප අමනාපකම් දක්වතොත් ඔවුන් ඒ කියන දෙය ඇත්තද නැත්තද කියා තොපට තේරුම් ගත හැකිද? වටහා ගත හැකිද?

මහණෙනි, අනුන් මට හෝ දහමට හෝ සඟනට හෝ දොස් කියතොත් එහිදී තොප කෝප නොවී අමනාප නොවී, මේ කාරනා නිසා ඔබ කියන දෙය අසත්‍යයකි, නැති දොස් කීමකි. ඔබ කියන දෝසය අප තුල නැතැයි කරුණු කිව යුතුය. එසේම මහණෙනි, අන් අය මගේ හෝ දහමෙහි හෝ සඟනගේ හෝ ගුණ කියත්නම් එහිදී තොප ඒවායින් උදම් විය යුතුද නොවේ. උඩඟු විය යුතුද නොවේ.

බදු දහමට ඇත්තටම නිගා දෙන්නේ කව්ද යන්න ප්‍රශ්නයකි???

Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments