"ඉඩෝරය නිමා කර වසන්තය කැන්දන්නට...නිම්නයේ හිස්කම දුරලමු!"

 "අරුණැල්ල 2016" නවක නිර්මාණ එළිදැක්වීමේ කලා මංගල්‍යය
සමාප්ති උළෙල


ඔක්තෝම්බර් 07 සවස 06.00 ට
අරුන්දතී ශාලාවේ දී ...
 
ඔබ සැමට ආරාධනා....
  -Youth arena
Previous
Next Post »